Low-dimensional spin systems laboratory

Permanent staff

Dr. Igor Solovyev

Dr. Zlata Pchelkina


Dr. Alexey Ushakov

Dr. Polina Agzamova

Vladimir Gapontsev

PhD Students

Zhenya Komleva

Leonid Taran

Fedor Temnikov

Visiting Scientists (2021)

Prof. Kliment Kugel

Dr. Pavel Maksimov

Prof. Atsushi Fujimori

Students

  • Valerya Elfimova

  • Kirill Azyasev

Former students

  • Kolotov Ilya (Bachelor 2021)

  • Alexander Sorochinskii (Bachelor 2021)

  • Gazizova Darya (Master 2019, Bachelor 2017)

  • Piskunova Gulnara (Bachelor 2017)

  • Uriev Evgenii (Master 2008)

  • Popova Olga (Master 2007)